Καλώς ήρθατε στo φυτώριό μας...

Φυτώρια ελιάς Νεραντζίδου Α.
Φυτώρια ελιάς Νεραντζίδου Α.
Φυτώρια ελιάς Νεραντζίδου Α.
Φυτώρια ελιάς Νεραντζίδου Α.
Φυτώρια ελιάς Νεραντζίδου Α.
Φυτώρια ελιάς Νεραντζίδου Α.

Τα νέα μας..

 • Ενημέρωση:Από 15 Οκτωβρίου και μετά διαθέτουμε μονοετή δενδρύλλια ελιάς και ροδιάς.

Στα φυτώρια Νεραντζίδου διαθέτουμε φυτά τα οποία παράγουμε αποκλειστικά εμείς και σε καμία περίπτωση δεν εμπορευόμαστε φυτά τρίτων. Συνεπώς είμαστε σε θέση να τηρούμε αυστηρούς κανόνες φυτωριακής παραγωγής όπως :

 • Τα φυτά προέρχονται από μητρικές φυτείες, οι οποίες ελέγχονται συνεχώς όσον αφορά την φυτοϋγεία τους.
 • Τα δενδρύλλια αναπτύσσονται σε δοχεία μίας χρήσης και επάνω σε πανί εδαφοκάλυψης. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η επαφή των ριζών με το έδαφος και η πιθανή επιμόλυνσή τους από κάποιο παθογόνο. Επίσης δεν τραυματίζεται το ριζικό σύστημα κατά την εξαγωγή, όπως θα συνέβαινε αν το φυτό αναπτυσσόταν μέσα στο έδαφος, συνέπεια του οποίου είναι η καθυστερημένη ανάπτυξη και είσοδος σε καρποφορία.
 • Το υπόστρωμα των δοχείων αποτελείται από χώμα, οργανική ουσία, ελαφρόπετρα και λιπάσματα ελεγχόμενης αποδέσμευσης, ενώ είναι απαλλαγμένο από παθογόνα.
 • Τα δενδρύλλια ελιάς και ροδιάς παράγονται με την τεχνική της υδρονέφωσης απευθείας από το μητρικό φυτό.
 • Τα εσπεριδοειδή είναι εμβολιασμένα σε υποκείμενο νεραντζιάς ή βολκαμεριάνας.
 • Τα δενδρύλλια όταν είναι έτοιμα προς διάθεση έχουν ριζικό σύστημα το οποίο βρίσκεται σε αρμονία με το υπέργειο τμήμα του φυτού. Το ύψος τους κυμαίνεται από 90 έως 120 εκατοστά και είναι διαμορφωμένα σε σχήμα μονοκωνικό αφού έτσι δίνεται η δυνατότητα στον παραγωγό να τα σταυρώσει στο ύψος που επιθυμεί.
 • Όλα τα φυτά ελέγχονται συνεχώς για πιθανή εμφάνιση ασθενειών, έλλειψη θρεπτικών στοιχείων ή οποιουδήποτε άλλου παράγοντα που θα μείωνε την αξία τους. Παράλληλα κάθε φυτό φέρει κωδικό παρτίδας δίνοντας μας έτσι τη δυνατότητα να έχουμε πλήρη γνώση του ιστορικού του και της προέλευσής του.
Να προτιμήσω την εμβολιασμένη σε άγριο υποκείμενο ελιά, ή την ήμερη (ποικιλία) που παράχθηκε με τη τεχνική της υδρονέφωσης;

Η τεχνική εμβολιασμού σε άγριο υποκείμενο το οποίο είχε παραχθεί από σπόρο (σπορόφυτο), εμφανίστηκε στα μέσα του 19ου αιώνα σε μια προσπάθεια των φυτωριούχων να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση δενδρυλλίων ελιάς. Η μέχρι τότε , επιτυχημένη, τεχνική αγενούς αναπαραγωγής από ώριμο ξύλο ήμερης ελιάς (ποικιλία) δε μπορούσε να παράξει πολλά φυτά οπότε και εγκαταλείφθηκε. Στα μέσα του 20ου αιώνα προτάθηκε η τεχνική της υδρονέφωσης με την οποία μπορούν να παραχθούν φυτά ελιάς με αγενή πολλαπλασιασμό και ταυτόχρονα σε μεγάλες ποσότητες. Για το λόγο αυτό και σε παγκόσμια κλίμακα, το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό νέων φυτών ελιάς παράγεται με τη συγκεκριμένη τεχνική. Τα πλεονεκτήματα των φυτών που αναπαράγονται αγενώς (υρονέφωση, μικροπολλάπλασιασμός κ.α.) είναι :

 • Είναι το ίδιο ανθεκτικά, αν όχι περισσότερο, σε σχέση με τα εμβολιασμένα.
 • Αναπτύσσονται ταχύτερα και εισέρχονται νωρίτερα στην καρποφορία σε σχέση με τα εμβολιασμένα.
 • Είναι φθηνότερα για τον παραγωγό, καθώς έχουν μικρότερο κόστος για τον φυτωριούχο.
 • Αναπτύσσονται όλα ομοιόμορφα διευκολύνοντας έτσι τις καλλιεργητικές εργασίες και μειώνοντας το κόστος παραγωγής.
 • Σε περίπτωση καταστροφής του υπέργειου τμήματος (π.χ. φωτία) δεν απαιτείται επαναεμβολιασμός, ενώ το δένδρο θα επανέλθει συντομότερα στην παραγωγή, σε σχέση με ένα εμβολιασμένο.
 • Τα φυτά είναι πανομοιότυπα με το μητρικό φυτό και δεν επηρεάζονται από τα χαρακτηριστικά του άγριου υποκειμένου.

Το μοναδικό μειονέκτημα της υδρονέφωσης σαν τεχνική πολλαπλασιασμού δεν αφορά τον παραγωγό αλλά μόνο τον φυτωριούχο καθώς απαιτείται υψηλή τεχνογνωσία και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις προκειμένου να υλοποιηθεί.